Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж» запрошує на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня

«Фаховий молодший бакалавр за такими спеціальностями:

 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація: “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”, “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”)
 • Прикладна механіка (спеціалізація “Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування”

  Після закінчення коледжу студент може продовжити навчання із скороченим терміном в університетах та інститутах (поступають на 3 курс)

 •  Хмельницькому національному університеті
 • Національному університеті “Львівська політехніка”
 • Тернопільському національному технічному університеті ім. Пулюя
 • Тернопільському національному економічному університеті
 • Одеському національному політехнічному університеті
 • Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»
 • Національному університеті харчових технологій. м. Київ
 • Луцькому національному технічному університеті
 • Одеській національній академії харчових технологій
 • ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
 • та багатьох інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації

 Більшість наших випускників продовжує навчання у вищеперерахованих вузах на державній і контрактній формах навчання