Галузь знань та спеціальності Освітня програма Оплата за рік, грн
Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства 8700 4350
Інформаційна діяльність
підприємства
8700
12  Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 9400
13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 7400 3700
14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
8800 4400
Обслуговування та ремонт
електропобутової техніки
7400

 

 

Галузь знань та спеціальності Освітня програма Оплата за рік, грн
Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства 8700 4350
Інформаційна діяльність
підприємства
8700
12  Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 9400
13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 7400 3700
14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
8800 4400
Обслуговування та ремонт
електропобутової техніки
7400