Галузь знань, спеціальність Освітньо-професійна програма Оплата за рік, грн
Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація підприємницької діяльності 10200 6000
12  Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 11000
13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 8600 6000
14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
10200 6000
Обслуговування та ремонт
електропобутової техніки
8600

Вартість навчання вказана для вступників 2022 року

Оплата за навчання може вноситись помісячно (плата за навчання розбивається на 10 місяців)