Галузь знань та спеціальності Освітня програма Оплата за рік, грн
Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

07Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства 9200 4600
12  Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 9900
13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 7800 3900
14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
9200 4600
Обслуговування та ремонт
електропобутової техніки
7800