Галузь знань та спеціальності Освітня програма Оплата за рік, грн
Денна

форма

навчання

Заочна

форма

навчання

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства 8400 4200
Інформаційна діяльність
підприємства
8400
12  Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 9000
13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 7100 3550
14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
8500 4250
Обслуговування та ремонт
електропобутової техніки
7100